Policy för hantering av personuppgifter på Sharp

Vi på Sharp är din lokala samarbetspartner när det gäller dokumenthantering, printerlösningar, kassaregister, teknik för konferens, digitala skyltar, interaktiva skrivtavlor samt IT-utrustning. Vi har skräddarsydda lösningar tillsammans med marknadens bästa service och support, allt för att du som kund ska få en bra och enkel dag på jobbet.

Det vi vill nämna först är att vi värdesätter högt att du har vänt dig till oss och vi hoppas att vi ska motsvara dina förväntningar på alla vis. Vi värdesätter din kontakt och vill komplettera den information du har om oss med hur och varför vi hanterar och samlar in personuppgifter. När du läser vidare så har du vår beskrivning.

Sharp Center Växjö AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss. Personuppgifter är uppgifter som innehåller information om fysiska personers identitet eller som kan härledas till en fysisk person.

Du kan vända dig till oss i olika roller och med olika behov, antingen som företag eller som privatperson.

Vi samlar in personuppgifter när vi har någon form av kontakt och du:

 • Beställer någon av våra produkter.
 • Beställer någon av våra tjänster.
 • Har frågor på varor eller tjänster.
 • Har ärende som härrör sig till reklamation eller garanti.
 • Har en fråga och/eller kontaktar oss.
 • Besöker vår hemsida och accepterar cookies.
 • Söker någon vakant tjänst eller motsvarande.

Vi behöver personuppgifter för att:

 • Slutföra och hantera din beställning.
 • Slutföra och hantera din bokning.
 • Fullfölja vår affärsrelation.
 • Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster.
 • Marknadsföra tjänster och produkter.
 • Juridiska skäl/eventuella tvister.

Vilka personuppgifter hanterar vi

När du gör en bokning eller beställning hos oss kommer du att bli ombedd att lämna uppgifter som oftast kan kategoriseras som kontaktuppgifter, d.v.s. namn och din e-postadress, organisationsnummer, företagsnamn med kontaktperson, fullständig adress, telefonnummer och betalningsuppgifter.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt överlåta personuppgifter till tredje man, med undantag av myndighetsbeslut eller stöd av lag.

Vi kommer inte att överföra personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES.

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter så kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som du finner längst ner i denna policy.

När vi använder dina uppgifter på ovanstående vis gör vi så på följande lagliga grunder:

 • Avtal: För att fullfölja vår affärsförbindelse. Dina uppgifter behövs för att upprätthålla det avtal som du ingått med oss.
 • Lagliga anledningar: Vi kan komma att använda dina uppgifter för att värna om legitima intressen. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi på annat sätt är skyldiga att lämna ut uppgift som sker med stöd av beslut från myndighet eller lag.
 • Samtycke: Vi kan med ditt samtycke använda dina personliga uppgifter för ett uttalat och direkt syfte.

Besök på vår hemsida

När du besöker vår hemsida kommer du i kontakt med så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare, för att mäta trafiken till webbplatsen och för insamling av besöksstatistik. Cookien placeras på din dator eller mobiltelefon och sker i stort sett vid besök på nästan alla hemsidor. Vi använder cookies för att ge besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen.

Genom att du lämnar dina personuppgifter till oss så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter kommer att gallras enligt vår gallringspolicy samt under den tid därefter som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Dina rättigheter som registrerad

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas.
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.

Kontakta oss om du har några frågor eller funderingar eller vill framföra ett klagomål.
Kontaktperson: Jan Aschan, 0470-70 40 89, jan.aschan@sharpkronoberg.se

Vår policy om hantering av personuppgifter kan komma att uppdateras för att alltid vara aktuell.